/**/
 
 
SemiProTourens bestyrelse

SemiProTouren blev i 2006 oprettet som en forening. Som enhver anden forening har SemiProTouren en bestyrelse. Som afslutning på hver sæson i SemiProTouren afholdes en traditionsrig julefrokost. Julefrokosten indledes med en generalforsamling, hvor bestyrelsen for den kommende sæson fastsættes. Bestyrelsen skal bestå af én formand og fire menige medlemmer.
Det er bestyrelsens opgave at fastlægge løbskalenderen for den kommende sæson samt sørge for, at eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres i løbet af sæsonen. Desuden har bestyrelsen til opgave at indkræve kontingent fra SemiProTourens medlemmer samt mandat til at bruge SemiProTourens kassebeholdning til formål, der vurderes rimelige og i SemiProTourens interesse.
Ved at følge linkene i menuen til højre kan du læse SemiProTourens vedtægter og kodeks. Du kan også hente referater fra tidligere bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, og du kan se regnskaber for de forgangne sæsoner. Slutteligt er bestyrelsens årsberetninger fra forgangne sæsoner tilgængelige.

Bestyrelsen 2016

Formand


Coppi Coppi

Menige medlemmer

Kittel Kittel (kasserer) Fignon Fignon
Fuglsang Fuglsang) Pantani Pantani

Suppleant

Voigt Voigt